Архивы за День: 06.03.2019

3marc

3 март — Ден на освобождението на България

«..Баба ми — Дунава в черги втъкала,

български песни със сълзи е пяла.

Кръвта си запазихте в пуста чужбина,

за да сме българи, да сме роднина.»

Таня Танасова-Тодорова