О конгрессе

                          Всеукраинска обществена организация

                                  «Конгрес на българите в Украйна»

Въз основа на Конституцията на Украйна, Законите на Украйна «За обединение  на гражданите», «За националните малцинства в Украйна», а също и воляизявяването  на обществената инициатива,  на 15 май  2007 г. в град Одеса  беше проведена учредителна конференция с изработване на статутни документи и избиране на ръководство на Всеукраинската обществена организацияе «Конгрес на българите в Украйна».

В управленческия съвет  са избрани:

Президент на Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна — Граматик Юрий Иванович
Председател на Управителния съвет на АО «ИМЕКСБАНК»

Основни задачи на Конгреса:

— съдействие в реализацията на законите на Украйна за защита на правата и свобода на националните малцинства;

— съдействие в реализацията на националната и етнонационалната политика;

— съдействие  във възраждането и запазването и развитието на български език, литература, история, култура, традиции на българския народ.

— съдействие в развитието на дружески и делови взаимоотношения между Украйна и РБългария.

Образование

    С момента на обявяване на независимостта в  демократичната Украйна, представители на всички националности получиха право да запазят на законодателно равнище етническата  принадлежност, образователни и исторически ценности на своя народ.

Предпоставки за създаване на Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна» възникват от желанието на много украински граждани да реализират своите идеи,  потенциал за благо на народа, пред чиито величие сме в безкрайни дългове. Украинската земя е особенна за българите. Освен това, че тук живеят много голяма част от българската диаспора до 250 хиляди души, в тази земя е намерил своя последен подслон — първият български Цар — Хан Кубрат.

Украинското законодателство и съществуващи нормативни актове на Министерство на образованието и науката на Украйна дават големи възможности на националните малцинства за изучаване на родния език. Въпреки това при наявност на нормативни актове и  липса на материална база —  учебници по български език, литература, история. Дефицитът на учебната литература в Одеска област през 2007 г. съставяше 14,5 хиляди броя. Конгресът на българите в Украйна през януари 2008 година осигури повече от 6 хиляди броя учебници за общообразователните училища на Измаилски, Арцизски, Тарутински, Болградски, Татарбунарски, Килийски, Ренийски, Ивановски райони на Одеска област, гр. Киев, а също и българските неделни училища в Украйна .

В периода от 2008 г., при съдействие  на Конгреса на българите в Украйна са отворени и функционират четири български културно — просветни центъра «Аз Буки Веди» в гр.Одеса, Измаил, Иличовск, Болград.

Предмети на обучението: български език и литература, история на България, география на България. За подобряване на творческите способности на учениците и личностото им развитие са отворени и функционират кръжоци: вокален, изобразително изкуство, хореографичен.

Главните насоки на Центровете са:

— създаване на високо организиран учебно-възпитателен процес в заведението, където особенно внимание се отделя на индивидуалността на детето, развитие на способностите му в изучаването на българския език и  литература, история, география, традиции, обичаи.

Центровете работят два дни на седмицата (събота, неделя);

Учениците  демонстрират пред българската общност в Украйна и България на високо равнище  своите културни и образователни дейности:

Българските центрове  посещават повече от 380  ученици.

За своето  съществуване, учениците на българските — културно просветни центрове «Аз Буки Веди»  заедно с преподователите подготвеха и показаха пред  българската общественост в Украйна и РБългария на високо ниво своята културно-образователна дейност:

— Участие в обласна  езикова — Интернет олимпиада по български език и литература в гр. Одеса — 2010 г. — II награда,   2011 г. — I награда; 2012 г., II -награда, III -награда, 2013 г – III — награда:

— Литературно — музикални програми на тема: «24 Май — Ден на славянската писменост, култура и просвета»;

— Отворени уроци на тема: «22септември -Ден на Независимостта на РБългария»;

«21 февруари — Ден на родния език»; «Деня на Знанията»;

— Деня на бесарабските българи;

-Кръгли маси посветени на Деня на народните Будители;

— Обичаи и традиции на Коледни и Новогодишни празници;

— Празнично тържество посветено на Мартеница и  3 Март -Деня на Освобождение на България от турско робство;

— Великденски изложби;

— Участие в Междунардни конкуси за детски рисунки на тема: «България в моите мечти» РБългария; «Баба Марта» — Франция; I — награди;

— Литературен конкурс на тема: «Стефан Гечев —  I, II, III награда -2009, 2010, 2011, 2013 г. организирани от Държавната агенция за българите в чужбина — град София, РБългария;

— Международен конкурс за народно пеене «Прехвръкна птичка» — I, II награда — 2010, 2011, 2012, 2013 г. организирани от Държавната агенция за българите в чужбина – гр. София, РБългария;

— Участие във Всеукраински фестивал конкурс (в рамките на градски)  «Таланти твои сме, Украйно» —  премия —  и Лауреат 1- степен в номинация вокал и хореография;

-Участие в Международен фолклорни фестивал «Всі ми діти твої, Україно! гр. Одеса;

— Национален конкурс за литературно творчество и компьютерна рисунка «Любовта в нас» — II награда, поощрителна награда, специална награда на кмета на гр. Варна.;

— Участие в Одески фестивал на националните култури «Вся Одеса» — Лауреат I степен;

Конгресът на българите в  Украйна през 2009 – 2013 г. успешно представи своя проект за българският културно — просветен център «Аз Буки Веди» в приетата и одобрената от Кабинета на Министрите на РБългария и Министерството на образованието, науката и младежта на РБългария  Националната програма «Роден език и култура  зад граница».

С цел за подобряване на преподаването на български език, литература и история в общообразователните училища в Одеска област, Конгреса на българите в Украйна организира за учители, студенти и ученици квалификационни курсове  в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към СУ. «Св. Климент Охридски».,   През 2008 — 60 души, 2009, 2010 — 80, , 2011 — 120 , 2012 — 140, 2013 — 135 души   За четири години квалификационните  курсовете посетиха над 615 души.

За осъщесвяване на организирана образователна дейност  Конгреса на българите в Украйна   активно сътрудничи с Министерството на образованието, младежтта и науката на РБългария, Министерство на образованието и науката на Украйна, Ассоциацията на българските училища в чужбина, Държавната агенция за българите в чужбина, Посолството на Украйна в Република България, Посолството на Република България в Украйна, Одеското областно и градско управление на образованието и науката.

Съгласно с  указа на Министерството на образованието и науките на Украйна № 1020 от 10.11.2009 г. български културно — просветен център «Аз Буки Веди» към Конгреса на българите в Украйна  е затвърден като член на обществения съвет на ръководителите на образователните програми на Всеукраинските обществени организации на националните малцинства на Украйна към Министерството на образованието и науките на Украйна.

                                        Култура, традиция, изкуство.

Друга посока  от дейността на  Конгреса на българите в Украйна  е културно — масовата  дейност, която  внася огромен  принос в българското самосъзнание и съхраняване на българската идентичност в Украйна. Традиция стана активно участие в организирането и провеждането:

-V -VI годишнина «На Събора на българите в Украйна» на местоположението на откритите съкровища на царя на Стара Велика България Хан Кубрат — в с. Малая Перещепино, Новосаржански район, Полтавска област — 10.09.07 г., 09.08.2008 година;

— 170 — годишнина на Спасо-Преображенския  Събор в гр. Болград 29.10.2008 г.;

— Първи Велик Събор на българите по света  — гр. Варна, РБългария — 01. 11. 2008 г.;

—  I, II, III,  — заседание на Световния Парламент на българите по света — 2009,  2010 г., 2012 ;

— Областен фестивал на българската музика и танц «Да тръпне българското сърце» —  2009, 2010, 2011, 2012 г. — с. Нова Ивановка, Арцизски район; с. Камена, Измаилски р-н, гр. Болград;

— Честване 100 годишнина от откриването на златното съкровище и гроба на Хан Кубрат — 2012 г. с. Малая Перещепино, Новосаржански район, Полтавска област;

— Младежки Събор «Има контакт» -. с. Волно, Tарутински район 2009, с. Нови Троян  Болградски район —  2010, 2012 г;

— Фото — изложба «Стари снимки — памет на епохата» гр. Болград — 2009 г.;

— Откриване на български център в гр. Николаев — 2011 г.;

— Откриване на български център в Черноморски Държавен университет – гр. Николаев — 2013 ;

— Участие в Международна научна — практическа крнференция «Кировоградщина в украино- български връзки: история и съвременност. – 2013 г.;

— литературен вечер на паметта на великия беарабски поет Петър Бурлак – Вълканов « Силата на българския дух»;

— Участие в Международна изложба на българската книга  в гр. Киев — 2011 г.;

— Участие в Всеукраински етнофестивал «Триполско коло» гр. Ржичев — 2011 г.;

—  Бесарабска лига КВН за купата на Всеукраинската обществена   организация «Конгрес на българите в Украйна» — гр. Одеса 2011, 2012, 2013 г.;

— Провеждане на футболни турнири за купата на Конгреса на българите в Украйна – юни, ноември – 2012 г.;

— Откриване на Одески български драматичен театър – 2013 г. гр.Одеса;

— участие в Международен театрален фестивал им. «Велко Кънев» гр. Тополовград – РБългария-  2013 г.

— Провеждане на лекции по саморазвитие на теми:

«Как определить качества харизматического лидера? Что такое НЛП?»,

«Демократический парламентаризм в Болгарии», «Концепция здоровья.», «Основы дипломатии», «Личностный рост. Молодежь и современность.», Энергетика как основная цивилизационная составляющая современного общества (о пользе тепла и света)», «Социокультурное и географическое развитие терроризма.»,

«Как организовать свой бизнес. От идеи к успеху.»

— Участие в заседанието на Върховната Рада на Украйна. Комисия по правата на човека, националните малцинства и международните отношения;

 Честването на всички национални и традиционни български празници;

— Ден на родния език ;

— Деня на Освобождението на България от турско робство;

— Деня на Славянската писменост,  просвета и култура;

— Деня на Възсъдинението на РБългария;

— Деня на Независимостта на РБългария;

— Деня на бесарабските българи

—  Коледни и Новогодишни тържества;

Неотемна част  на българския културен процес са представители на живописа, графика и декоративно — приложно изкуство. В период на 16 — 21 юни 2009 г. Конгреса на българите в Украйна съвместно с българския младежки клуб «Актив» организира изложба на млада и талантлива художница Донка Минковска;

— Фотоизложба, посветена на Деня на Бесарабските българи — 29 октомври 2009 г;

                                      Дейност — Информация:

Конгреса  на българите в Украйна съвместно с организацията «Събор на българите в Украйна» и редакцията на вестник «Роден край» издаде 1000 тираж на книгата «Събор на българите в Украйна» с исторически  материали за Стара Велика България и «Възпоминателен зборник», «Статии» на Марина Соломенко.

Във връзка с честването на 150 — години на Болградската гимназия, която е началото на българското средно образование, е издадена книга «Болградска гимназия» — като съвместен проект на Конгреса на българите в Украйна и редакцията на вестник  «Роден край». Заедно с Фондация «Васил Левски» са издадени исторически календари за 2008 г., 2009, 2010 г. с информация  на велики  годишнини на българския народ. Членове на Конгреса  активно вземат участие в създаването на паметника на националния герой на РБългария Васил Левски в  гр. Бердянск 10.09.07г;

По инициатива на Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна» Одеския градски съвет взема решение да открие паметник на великия български поет, революционер — Христо Ботев. В период на 2008 — 2009 г. Конгрес на българите в Украйна провежда работа по проектирането на паметника. На 13 ноември 2009 г. в Прохоровски сквер, гр. Одеса е открит паметник на Христо Ботев.

Конгресът на българите в Украйна  с членове на Всеукраинските ассоциации участва в срещата на Консултативния комитет на Съвета на Европа по резултатите  на мониторинга по въпросите на реализация на Рамковата Конвенция по защита на правата на националните малцинства, гр. Киев, 2008 г.

                                                  Сътрудничество:

Конгрес на българите в Украйна представи своите планове за бъдещето на всички официални правителствени структури, работещи с диаспората:

1. Президенството на РБългария.

2. Агенцията за  българите в чужбина

3. Министерския съвет

4. Министерството на културата.

5. Министерство на външните работи.

6. Посолството на Украйна в РБългария (София).

7. Посолството на РБългария в Украйна ( Киев).

7. Консулство на Украйна в гр. Варна. (РБългария)

Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна»  активно сътрудничи с  Департамента на националностите и религиите към Министерство на културата на Украйна, Одеското областно управление на културата и туризма,  Посолството на РБългария в Украйна, областното управление на образованието и науката на областната държавна администрация, Генералното консулство на РБългария в гр. Одеса, областния български вестник «Роден край», областен вестник «Одеские известия», районни вестници «Дунайски вести», «Дружба», Одеска областна държавна телерадиокомпания «Роден край», българско дружество «Отечество»  гр. Рени, Николаевска областна обществена организация «Съюз на българската младеж», Кировоградската областна общественаорганизация «Объединение болгар «Нашите хора», градско българско дружество «Болгары Херсона», българско дружество «Иван Вазов» г. Николаев, български младежки клуб «Актив» гр.Одеса   и  български обществени организации: културно-просветно дружество за връзка с бесарабски и таврийски българи «Родолюбец» гр. София, гр.Варна, общество «ТАНГРА-ТАННАКРА», Фонд им. «Васил Левски»,  Общонародна Фондация «Христо Ботев». Георгафския обхват на Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна» е гр.Одеса, Ровно, Кировоград, Симферопол, Николаев, Винница, Херсон,  Киев, Полтава, Харков, Ивано-Франковск, Суми, Днепропетровск.

Членове на организацията работят активно по всички благородни творчески идеи за реализиране на етнически интереси.