PSX_20200607_123353

Екипът на Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна» скръбно съобщава за безвременната загуба на ръководителя на Българския културно-просветен център «Аз Буки Веди» в град Болград и село Ореховка на Болградския район — Лидия Николаева Ереп.

Сложно е да се повярва, че се прекъсна животът на толкова енергичен и доброжелателен, пълен с надежда и оптимизъм човек. В продължение на 10 години на съвместна работа (от 2010 година) върху проекта на българския културно-просветен център «Аз Буки Веди» към ВОО «Конгрес на българите в Украйна», Лидия Николаевна направи голям внесък в развитието и запазването на българската култура, образованието и възпитанието на подрастващото поколение. Нейният уникален талант на изключителен организатор, Учител, приятел и другарин спечели уважението и любовта на колегите, учениците и родителите.

Високото трудолюбие и взискателност на Лидия Николаевна Ереп наред с нейната отзивчивост, доброжелателност и откритост е пример на професионализъм и човеколюбие. Изразяваме дълбоки съболезнования на родните и близките по повод безвременната загуба на Лидия Ереп.

Светлата памет за Човек с необикновена душа вечно ще живее в нашите сърца…

Рассказать:


Комментарии: