ВИПУСКНИЦИТЕ НА «АЗ БУКИ ВЕДИ» СЛЕДВАТ В БЪЛГАРИЯ

3457

И през тази година ученици от град Измаил и Измаилски район, които са завършили Измаилския културно-просветен център «Аз Буки Веди» към Всеукраинската обществена организация “Конгрес на българите в Украйна” проявиха голям интерес към висшите учебни заведения в Република България. Те успешно са издържали изпитите по български език и литература, и история, организиран от Министерството на образованието и науката на България. Днес ние с гордост можем да кажем, че 20 от нашите ученици са вече студенти в бъгарските вузове и това са:

Валерия Игорева Нудненко «Туризъм», Университет по хранителни технологи, Пловдив
Кристина ГенадиеваЖечкова «Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене)», Академия за музикално, танцово и изобразителноизкуство, Пловдив
Наталя Демянова Димитрова «Хотелиерство и ресторантьорсво», Университет по хранителни технологи, Пловдив
Влад Викторов Павлов «Софтуерно инженерство», Софийски университет «Свети Климент Охридски»
Александър Андреев Телпис «Софтуерно инженерство», Софийски университет «Свети Климент Охридски»
Александър

Александров Златев

«Дентална медицина», Медицински университет, София
Владислава Станиславова Аскарова «Медицина», Медицински университет, Варна
Анастасия Максимовна Барчан «Медицина», Медицински университет, Варна
Мария Иванова Шишман «Дентална медицина», Медицински университет, Варна
ОлгаСтаниславова Клименко «Приложна лингвистика (английски и китайки език)», Пловдивскиуниверситет «ПаисийХилендарски»
КристинаСеменова Недялкова «Приложна лингвистика (английски и немскиезик)», Пловдивски университет «ПаисийХилендарски»
Яна Петрова Балабан «Технология и логистика на водния транспорт», Русенски университет «Ангел Кънчев»
Кристина Дмитриева Проданова «Филмова и ТВ режисура», Югозападен университет «Неофит Рилски», Благоевград
Денис Владимиров Чебан «Информационни технологии», Университет по библиотекознание и информационнитехнологи, София
Михаил Иванов Балабан «Мехатроника», Технически университет, София
Юлия Иванова Фуклева «Публична администрация»,Икономическиуниверститет, Варна
Алина Иванова Фуклева «Мениджмънт»,Икономическиуниверститет, Варна
Яна Вячеславова Евенко «Мода», Югозападен университет «Неофит Рилски», Благоевград
Анна Николаева Дойчева «Дентална медицина», Медицински университет, Пловдив
Евгений Андреев Кизелис «Международниикономически отношения», Икономическиуниверститет, Варна

 

Ние се гордеем, че всяка година нашите ученици показват все по-високи резултати, но сега започва нов етап в техния живот, затова нека да им пожелаем: «На добър път!»

Рассказать:


Комментарии: