Програми и проекти

1 (1)

МС одобри 9 национални програми за развитие на средното образование

Дейностите, които се финансират по Национална програма «Оптимизация на училищната мрежа», са свързани с подобряване на материално-техническата база, създаване на условия за столово хранене, закупуване на училищни автобуси и оптимизиране на вътрешната структура на училищата. Програмата е с доказан успешен механизмът, чрез който се регулираха и продължават процесите на адаптиране на образователните структури не само към интересите и потребностите на децата и учениците, но и към спецификата на всеки отделен регион в страната ни. Общият бюджет е 17 100 000 лв.