Monthly Archives: Февраль 2019

785678979063

21 февруари — Международен ден на родния език

«Език мой роден, български и вечен» — под този надслов – редовете от стихотворението на известната бесарабска поетеса Татяна Танасова-Тодорова, преминаха часовете по български език в Българските културно-просветни центрове «Аз Буки Веди» към Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна». Този път те бяха посветени на Международния ден на родния език с цел насърчаване и разпространение на майчиния български език сред малките българчета в Украйна.