Министерство на образованието България

1 (1)

МС одобри 9 национални програми за развитие на средното образование

Дейностите, които се финансират по Национална програма «Оптимизация на училищната мрежа», са свързани с подобряване на материално-техническата база, създаване на условия за столово хранене, закупуване на училищни автобуси и оптимизиране на вътрешната структура на училищата. Програмата е с доказан успешен механизмът, чрез който се регулираха и продължават процесите на адаптиране на образователните структури не само към интересите и потребностите на децата и учениците, но и към спецификата на всеки отделен регион в страната ни. Общият бюджет е 17 100 000 лв.

vishca

Постановление на Министерски съвет №334/2011 г. за българските неделни училища в чужбина

Правителството на Република България прие на свое заседание на 7 декември 2011 г. постановление №334. С него се регламентира дейността на българските неделни училища в чужбина, където се извършва обучение по български език и литература, по история и география на България.