Архивы за День: 14.02.2018

4678

Един ден в Аз Буки Веди — Трифон зарезан с. Ореховка

Тоя празник идва от лозата
Тоя празник идва от лозата,
Те са още в сън дълбок.
Но през хладина в далечината
бавно стапя се тоз зимен срок…

Петър Бурлак-Вълканов