Достойни победи

Resizer_16087309959750

Колективът на Всеукраинската обществена организацият «Конгрес на българите в Украйна» поздравява победителите и учителите от Българския културно-просветен център «Аз Буки Веди» към ВОО «Конгрес на българите в Украйна», взели участие в:

XXVIII национален ученически конкурс под надслов «Учредяване на българската екзархия — 1870 година – венец на църковно-националните борби»:

Специална награда на Министерство  на образованието и науката на Република БългарияАнастасия Христова, БКПЦ «Аз Буки Веди» с. Ореховка,  Болградски район, консултант Светлана Желяскова.

ІІ място – Людмила Гнездилова, БКПЦ «Аз Буки Веди» гр.Болград, консултант Оксана Гайнц;

ІІІ място – Неля Стоянова, БКПЦ «Аз Буки Веди» с.Ореховка,  Болградски район, консултант Светлана Желяскова;

ІІІ място – Иван Митев, БКПЦ «Аз Буки Веди» гр.Болград, консултант Наталия Богдева.

Международен конкурс за есе на тема „Левски, революцията и бъдещият свят”, посветен на 150-та годишнина от обявяването на Ловешкия революционен комитет за привременно правителство през 1871 г:

ІІ място — Татьяна Калова, БКПЦ «Аз Буки Веди» с.Богатое Измаилски район;

ІІ място – Екатерина Олейник,  БКПЦ «Аз Буки Веди» гр.Измаил;

ІІ място – Геннадий Шкипеско, БКПЦ «Аз Буки Веди» гр.Болград.

Подготовката на есетата  подтикна учениците към творчество и за пореден път ни напомни, че можем да направим много, и най-важното, да възприемаме историята  не само като академичен предмет, а и да се усетим съпричастни към историческите процеси.

Изразяваме дълбока признателност на организаторите на Конурсите —  Националният клуб “Родолюбие”, Министерството на образованието и науката на Република България, Синдиката на българските учители, Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в.“Учителско дело“ и в.“Аз Буки”, както и на Фондация „Васил Левски”, Община Ловеч и Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” – град Ловеч за възможността за участие  на учениците от Български  културно-просветен център «Аз Буки Веди» към Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна» за формиране на ценностни ориентации и качества свързани с чувството на национална гордост.

Рассказать:


Комментарии: