БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

ДО
Г-Н ИВАЙЛО ШОПСКИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПЪТУВАЩО
ЧИТАЛИЩЕ „БАЩИНО ОГНИЩЕ“
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О   П И С М О

Уважаеми г-н Шопски,

Уважаеми членове и симпатизанти на Пътуващо читалище „Бащино огнище“!

Искаме да се обърнем към Вас с думи на искрена благодарност за организация на гостуването на Одеския български драматичен театър с постановката „Животът, макар и кратък“ в София. Едва ли ние можахме да предположим, че една среща през далечната 2009 година ще прерасне в едно истинско дългогодишно и силно приятелство. Това бе демонстрирано и чрез положените усилия и грижи по време на гостуването на актьорите от ОБДТ от страна на „Бащино огнище“.  Приятно е, че към организацията на постановката се включиха и нашите българи от Бесарабия в лицето на Наталия Петрова. Това показва, че освен сътрудничеството с български организации в чужбина, „Бащино огнище“ намира начин на работа и с наши сънародници в България.

Големият интерес от страна на многобройната публика показва, че подобно сътрудничество е плодотворно и със сигурност трябва да продължи. Чрез топлия прием и безкрайните овации, нашите актьори получиха голяма подкрепа, а това със сигурност положително ще се отрази на последващото им творчество и ще даде нови идеи за развитие.

Тази жива връзка на нашите организации дава общо поле за работа, а резултатите ще съдействат за укрепване на връзките с прародината ни и запазване на българщината. Сигурни сме, че връзката ще е дългогодишна, а от наша страна ние сме отворени за разработване и реализация на нови съвместни проекти.

С уважение,
Екипът на
Всеукраинската обществена организация  
„Конгрес на българите в Украйна“

Рассказать:


Комментарии: