Достойни награди на учениците от български културно-просветен център «Аз Буки Веди» при Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна»

111-200x200

На 30 юли 2010 г. в Националния дворец на децата гр. София РБългария се проведе традиционно тържество за учасниците в конкурсите за деца от българските общности по света, организиран от Държавната агенция за българите в чужбина. Проявата организирана под патронажа на министър за българите в чужбина — Божидар Димитров.

Тържеството започна с откриване на изложба на най — добрите творби на българчета от чужбина в трите конкурса — за литература, изобразително изкуство и народно пеене. Приветствени думи към победителите изказа – Председателят на Държавна Агенция за българите в чужбина — Росен Иванов, културното атеше при Посолството на Украйна в РБългария — Виталий Пейчев. В юбилейно десето издание на Международния конкурс по изобразително изкуство «България в моите мечти» през 2010 г. взеха рекоден брой деца — 780 от 24 държави.. Сред тях най — активни сънародници от Украйна, Сърбия, Великобритания. Журито, председателството от Румен Статков, класира 32 малки художници. Най високи отличия са присъдени на учениците от Одески български културно — просветен център «Аз Буки Веди» при Конгреса на българите в Украйна Димитър Бъшок — I награда 14 г., Артур Полищук III награда 9 г.Международния конкурс за народно пеене «Прехвърна птичка» — 2010 г. привлече интереса на талантливи българчета от 11 държави. Журито, председателствано от ак. Христо Недялков и популярната певица Любка Рондова, класира 9 индивидуални и три вокални състава.

  

  

Сред носителите на най — високите отличия стана вокалната група «Здравец» I награда на Одески български културно-просветен център «Аз Буки Веди» при Конгреса на българите в Украйна.В Международния литературния конкурс «Стефан Гечев — 2010г» (четиринадесето издание), на тема «Българските народни приказки — извор на мъдрост и доброта в моя свят», се състезаваха 224 деца и юноши от 26 държави. Сред наградените е Дамян Златев — III награда 14 г. ученик на Измаилски български културно-просветен център «Аз Буки Веди» при Конгреса на българите в Украйна. Учениците на центъра «Аз Буки Веди» имаха уникална възможност да споделят своята радост за своите победи заедно с техните преподователи в Националния дворец на децата.

Рассказать:


Комментарии: