Новата 2010 — 2011 учебна година в българските културно — просветни центрове «Аз Буки Веди».

img_1284019653-200x200

Ден на знанието, това е ден когато всичките учители, преподаватели, се прекланят пред духовното огнище — училището, което винаги е било и ще бъде един неизчерпаем източник на познанията, сила и авторитет. Разпаляйки огъня на знанието, то е успяло да превърне всеки един от нас в образован гражданин на света, както и да помогне на народа ни да оцелее независимо от историческите катаклизми, които е преживял.

Този ден винаги е бил и ще бъде най — вълнуващ ден, защото всичко започва от знанието, чрез него откриваме света около нас, и то ни дава сили, за да вървим по неутъпкания път на мъдростта.

Незабравими и вълнуващи бяха 4 и 5 септември 2010 г. за родителите, учителите и учениците от българските културно — просветни центрове «Аз Буки Веди» при Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна». През тези дни отново отзвъняха първите звънчета в българските центрове в гр. Одеса, Иличовск, Измаил, Болград.

На тържествата приветствени думи изнесе Президента на Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна» — Юрий Граматик, който пожела на всички учители все така отговорно и всеотдайно да изпълняват мисията си на просветители, а на учениците с увереност и желание да вървят по светъл път към знанията.
Да честат учениците пристигнаха официални гости — консул на РБългария в гр. Одеса — Иван Стоянов, началник на обласното управление на образованието и науката — Андрей Ткачук, зам. — началник на областното управление за националностите и религиите — Алексей Максименко, зам. — началник на областното управление на културата и туризма — Дмитрий Флоров, отговорен секретар на Иличовски градски съвет — Ольга Боровская, главен експерт на Държавна агенция за българите в чужбина — Валерий Радолов, зам. кмет на гр. Измаил — Виктор Черновило, зам. председател на Болградската районна администрация — Юлия Димитрова, инспектор на Болградския районен съвет — Александър Милков.

Кулминационния момент настъпи, когато прозвуча наредбата по Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна» от 04 септември 2010 г. да попълнят редовете на първи клас през 2010 -2011 учебна година учениците на българските културно — просветени центрове «Аз Буки Веди» и да приемат почетно звание Първокласник «Аз Буки Веди — 2010».

След тържествената част всичките гости, родители, учители и ученици по българския обичай бяха поканени с минче и здравец на Първи отворен урок на тема: «6 септември — 125 години от съединението на княжество България и източна Румелия».

Рассказать:


Комментарии: