21 февруари — Международен ден на майчиния език

4566786

Език свещен на моите деди
език на мъки, стонове вековни,
език на тая, дето ни роди
за радост не – за ядове отровни.

Иван Вазов

Какво е майчин език? Роден език — основен признак на нацията, защото формира националния менталитет, се явява жив свидетел на историята на един народ, пази неговите културни достижения, определя живота на човека и на обществото. Роден език — това е едновременно и култура, и оформяне на мислите.

По данните на ЮНЕСКО съществуват 6000 живи езици. Сред тях и нашият български език. В Украйна се изброяват 134 национални езика, в Одеската област те са  133. И запазването и развитието на родните езици – свещен дълг за всяка националност.

В навечерието на Международния  ден на майчиния език, на 16 февруари 2017, Одески регионален център на украинската култура представи  възможност на студентите и преподавателите на колежа  на техническия  флот от Одески Национален морски университет да се посрещнат с представителите  на различни националности, носителите  на различни езици от Одеската област.

В великолепната  творческа зала, която носеше име «Душата на народа във езика екне», присътстваха ученици на групата по художествено четене «Живо Слово» (Овидиополско, ръководител — Наталия Пушкаренко), Георги Арчвадзе, Алексей Пластуненко (Одеска общност на Съюза на поляците на Украйна А. Мицкевич), вокален състав «Здравец» (ръководител — Наталия Неткова; Всеукраинска обществена организация «Конгрес на българите в Украйна»), Виктор Ануси (италианска общност Данте Алигиери) и солист на Одеския регионален център на украинската култура — Светлана Рубанович.

Международния ден на родния език е обявен на Генералната конференция на ЮНЕСКО през ноември 2000 година и се отбелязва всяка година на 21 февруари, с цел на защита на езиково и културно разнообразие. Историята познава многобройни примери за това, как с изчезването на езика изчезва и етноса, а с появяването на геостратегически интереси, диалектите се превръщат в национални езици, дори и мъртви езици се възраждат. Ако изчезва езикът, изчезва и културата. Без майчиния език думите «Нация» и «Родина» губят смисъла си.

«Нации не умират от инфаркт. Първо те си губят езика «. Нека звучи роден език, за всички – свой, в грандиозен хор на приятелството и взаимното разбиране!

Рассказать:


Комментарии: