Отворен интегриран час в «Аз Буки Веди» «Васил Левски – апостол на свободата»

заглавное фото урок Левски

18 февруари, в навечерието на 144 години от безсмъртиеио на Васил Левски, в Одеския български културно-просветен център «Аз Буки Веди»беше проведен отворен интегриран час по тема «Васил Левски – апостол на свободата».

Увлекателният отворения час включи в себе си различни видове на работа. Такива като, занимателната кръстословица, която позволи да се актуализират знанията по темата по-бързо и по-интересно за децата, тематична речникова работа, която бе проведена с цел да се обогати лексиката на учениците.
На следващия етап на отворения час децата се разтвориха в своята стихия, в социалните мрежи. Учителят използва една интеграция на времената. Децата имаха възможност да си представят, каква би била страницата на Левски в социалната мрежа, ако би я имало в онова време. Учениците работиха много активно, даваха пълни отговори и се чувстваха свободно.

Чрез применението на различните видове на работа, часът се получи много информативен и плодотворен, с хубава работна среда, и достигна поставените цели и задачи. По времето на урока ясно се проследяваше връзка «учител-ученик-учител», която създаваше атмосфера на комфорт както за учениците, тъй и за учителя. Децата показаха своите знания и умение самостоятелно да правят изводи.

Целият час бе пронизан с връзка с исторически факти, които донесоха до всяко дете идеите на Левски, идеите за «свята и чиста республика», идеите за свободна държава, които вдигаха националното самосъзнание на всеки българин.

Левски е в сърцата на всеки от нас. В края на часа децата казаха по няколко изречения за това, кой е Левски за тях. На тази патриотична нота завърши отвореният интегриран час.

Рассказать:


Комментарии: