Детско- юношеския литературен конкурс «Стефан Гечев» 03.01. 2011 — 15.04. 2011 г.

ee37eb90a28ba4ca9bf21832245-200x200

Детско- юношеския литературен конкурс
«Стефан Гечев»
03.01. 2011 — 15.04. 2011 г.
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
Детско — юношески литературен конкурс
«Стефан Гечев», 2011 г.
(петнадесето издание)

Млади приятели,

През 2011 г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе петнадесетото издание на Международния Детско — юношески литературен конкурс „Стефан Гечев”. По регламент, право на участие в него имат деца и юноши от всички български общности по света на възраст от 6 до 18 навършени години. За 2011 година на Вашето внимание предлагаме следните две теми по избор:

„България — каквато я обичам”

„Силата на българския дух през вековете”

Краен срок за получаване на творбите: 15. 04. 2011 г.

Резултатите ще бъдат обявени след 15. 05. 2011 г.

Класирането ще се извърши в три възрастови групи:

първа група: от 6 до 10 г.;

втора група: от 11 до 14 г.;

трета група: от 15 до 18 г.

Няма жанрови и видови ограничения — всеки участник може да напише върху избраната от него тема есе, съчинение или стихотворение.

Темите предлагат възможност децата да дадат воля на своята емоционалност, обич и отношение към българското и Родината, предизвикваща творческото въображение на известни и недотам известни творци от различни сфери на изкуството с красотата и величието на природата си, със силата на българския дух, устоял на времето и катаклизмите спохождащи го през годините, на гордостта от това да наричаш себе си българин. България е навсякъде по света, където бие българско сърце. Надяваме се децата да споделят своите мисли върху листа не само за България, в която не живеят поради някаква причина, но и за онази България, която носят скътана дълбоко в душата си, благодарение на разказите от своите баби и дядовци, майки и бащи, на своите спомени или мечти за нея.

Писмата с литературните творби трябва да съдържат следната информация за автора:

— лично и фамилно име

— точен адрес

— учебен клас и навършени години

— учебно заведение

— телефон и електронна поща за контакт.

Желателно е творбите да бъдат изпращани по електронната поща.

Ако това не е възможно, използвайте обикновената поща или факса.

Нашият адрес е:

Държавна агенция за българите в чужбина

(за литературния конкурс)

Бул.»Дондуков» 2а

София 1000

Bulgaria

За допълнителна информация:

Лили Спасова, координатор на конкурса

Телефон: ++359 2 935 06 50

Телефон/факс: ++359 2 935 06 51

Е-mail: l.spasova@aba.government.bg

Рассказать:


Комментарии: