Поздравителен адрес

1385653147

От името на Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“ честито на абитуренти — 2015 г. от български културно-просветен център «Аз Буки Веди» към Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“, приети за обучение във висши учебни заведения на Република България:

• Малвина Иванивна Митева — Международни отношения, университет за национално и световно стопанство – гр. София;
• Карина Олександрова Туренок — Право – Пловдивски университет «Паисий Хилендарски»;
• Олександр Иллич Минов – Устройство и управление на земи и имоти , университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София;
• Павло Георгийович Карабаджак – Индустриален мениджмънт, технитчески университет, гр. София;
• Владислав Олександрович Тимофеев – Софтуерно инженерство, Софийски университет «Св. Климент Охридски»;
• Вероника Валериивна Иванова – Медицинска биология, Пловдивски университет «Паисий Хилендарски»;
• Елизавета Виталиивна Бучацка – Дентална медицина , Медицински университет, гр. София;
• Олена Сергиивна Бербат – Журналистика, Софийски университет «Св. Климент Охридски»

На добър път и успех!!!

С уважение,

Юрий Граматик

Президент на Всеукраинската
обществена организация
„Конгрес на българите в Украйна“

Рассказать:


Комментарии: