ЛЕКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛНО РАЗВИТИЕ „БАНКОВАТА СИСТЕМА В УКРАЙНА“

snap0812-2-200x200

На 7 декември 2011 г. в гр. Одеса (Украйна) се проведе поредна лекция по самостоятелно развитие от Българския младежки клуб «Актив» и Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна». Темата на третата лекция е «Банковата система в Украйна». За гост-лектор беше поканен Юрий Иванович Граматик, председател на Управителния съвет на АД «Имэксбанк», зам. председател на Световния български парламент и Президент на Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна».

До момента бяха проведени две лекции. През м. октомври 2011 г., когато стартира проектът за публични лекции, гост-лектор бе Иван Ненов — главен редактор на в-к «Одесские известия», заслужил журналист на Украйна, кандидат на политическите науки, доцент, автор на романа «Разпръснати по света». Втората лекция бе изнесена от Анатолий Андреевич Деордиев (литературен псевдоним Ант Адаев) — писател, публицист, автор на 3 известни книги: «Алтари цивилизаций», «Земляне» и «Болгары».

«Правейки първите стъпки в самостоятелния живот, младите хора, имат нужда от диалог и подкрепа от тези, които вече са изминали този път. Юрий Иванович е завършил УНСС, след което започва работа в Украйна. Днес той не е само банкер, изкачил се на най-високите стъпала на кариерата си, но и активно се занимава с въпросите за възраждане и запазване на българщината в Украйна. Създаденото от него Българско неделно училище «Аз Буки Веди» е водещ културно-образователен център за българчета в Одеса, Измаил, Иличевск и Болград. Този център, работещ към «Конгреса на българите в Украйна», дава възможност на повече от 250 деца да учат роден език и да се запознават с българската култура. Учениците участват в различни конкурси в Украйна и България, като печелят винаги призови места. Образованието е едно от приоритетните направления на «Конгреса на българите в Украйна. Другото много важно направление е установяването на паметници на достойни българи, които навремето са имали ключова роля в развитието и възраждането на нашия край. Така, през 2008 г. в Одеса бе открит паметник на Христо Ботев, който е работил в Одеса, Измаил и с. Задунаевка. Още едно от приоритетните направления на работа на «Конгреса на българите в Украйна» е работата и подкрепата на младежките движения, като най-ярък пример е постоянното сътрудничество и подкрепа на Българския младежки клуб «Актив».

Рассказать:


Комментарии: