Държавната агенция за българите в чужбина открива телефон за българите в Украйна

4365765896

Координационен център за връзка с българите в Украйна започна работа в Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).

Нашите сънародници ще могат да се свържат с нас на специално открити телефонни линии и e-mail адрес, които ще заработят от днес. Телефонните номера са +359 2935 06 66, +359 886 83 97 52, а еmail адреса еinfo@aba.government.bg.

По време на първото заседание на координационния център бяха обсъдени възможностите за издаване на визи и евентуалните способи на държавата и общините при необходимост да съдействат на българите в Украйна. Към януари 2015 г. данните за удостоверителната дейност на Агенцията по отношение на украинските граждани с български произход също не показват тенденция за рязко покачване.„При все това, ако обстановката рязко се влоши, българите и особено представителите на по-младото поколение биха могли да потърсят възможности за миграция по посока България. Тези въпроси изискват бързи и адекватни решения от ресорните институции и министерства, като ДАБЧ ще съдейства максимално и според компетенциите си По време на първото заседание на Координационния център бяха обсъдени възможностите за изпращане на хуманитарна помощ за най-засегнатите райони в Украйна.

Координационният център за връзка с българите в Украйна е междуведомствен консултативен орган за получаване, оценка и анализ на информация за положението на българското малцинство в Република Украйна с оглед обстановка в страната. Непосредствената цел на центъра е да осигурява актуална информация за компетентните държавни органи и институции на Република България относно обстановката в Република Украйна и свързаните с това потенциални рискове за българското малцинство.

Рассказать:


Комментарии: