Върховната Рада на Украйна. Комисия по правата на човека, националните малцинства и международните отношения.

1w-200x200

С цел напълно да се обсъди настоящата ситуация в областта на правата на националните малцинства, Верховната Рада на Украйна утвърди Резолюция «Про провеждане на парламентски изслушвания на тема: «Етнонационална политика на Украйна: достигнато и перспективи.» № 3711 — VI септември 2011г. На 11 януари 2012 г. в заседателната зала на Верховната Рада на Украйна се проведе Парламентско изслушване.

Участие в Парламентското изслушване взеха ръководители и представетили на държавните власти, всекраински обществени организации на националните малцинства, неправителствени организации. Тези изслушвания позволиха да се направят следните стъпки в развитието на диалог между държавата и националните организации на Украйна, да се проанализира днешната ситуация по реализация на етнополитиката в Украйна, нейното формиране и развитие с предвид за необходимост за осигуряване на права на представителите на националните малцинства. В заседанието взеха участие: Юрий Иванович Граматк — Президент на Всекраинската обществена организация «Конгрес на българитев Украйна», Министър на културата на Украйна — Кулиняк М.А., Нина Карпачова — упълномощна във Верховната Рада на Украйна по правата на човека, Фракция «Народна партия» — Зарубинский О.О., заместник — директор на института на политическите и етнонационалните изследвания на Украйна им. И.Ф. Кураса НАН, председател на Федерация на греческите общества на Украйна — Проценко — Пичаджи О.М., председател на Федерация на греческите общества на Украйна — Проценко — Пичаджи О.М., Яворивский В.О.- Фракция «БЮТ» и «Батькивщина», Жебровский Б.М — заместник — министр на образованието и науката и младежтта и спорта., Левитас И. М.- председател на еврейската национална Ассоциация на Украйна, Григорян Т.Н.- директор на нетрадиционното арменско училище на кримското дружество, Фитеску А.Н.- председател на национално-култуната молдавска Ассоциация .

Рассказать:


Комментарии: