Регламент на V международен конкурс за детска рисунка « Баба Марта » 2015

Affiche-Baba-Marta-2015

Член 1: Цели на конкурса

За да се запознаят децата от различни страни по света с традиционния български празник « Баба Марта » и със символиката на мартениците, за да им се предадат високо хуманните и универсални ценности на тази традиция, за да се създадат връзки между културите и да се отбележи първа пролет, асоциация « Български език
– език европейски » организира четвърти международен конкурс за рисунка за деца от всички националности на възраст от 6 до 18 години, живеещи извън България.

Член 2: Тема на конкурса

Темата на конкурса е: « Баба Марта ».

Член 3: Условия на участие

Всяка рисунка следва да бъде оригинална авторска творба, представена на хартия. Форматът е свободен : максимум 50 на 60 см.
Техниката е свободна : акварел, флумастер, молив, колаж или др. Всеки участник може да представи само една рисунка.

Член 4: Изпращане на творбите

Крайният срок на изпращане на рисунките е 3ти март 2015 г. (важи пощенското клеймо).
На гърба на всяка рисунка задължително трябва да бъдат изписани четливо:

• имената на детето ;

• точният му адрес ;

• възрастта му ;

• координатите на българското училище или курсовете по български, които посещава, ако има такива ;

• адрес за електронна поща и домашен телефон.

Член 5: Отговорност

Организаторите не носят отговорност в случай на увреждане или загуба на рисунките.

Член 6: Лауреати и резултати от конкурса

Официално жури, съставено от художници, културни дейци и представители на организаторите, ще избере лауреатите. Конкурсът ще приключи с уреждане на изложба на рисунките в Дома на Асоциациите в 7-ми район на Париж. Резултатите ще бъдат обявени официално в събота 21ви март 2015 г. Те ще бъдат съобщени на лауреатите по пощата, както и на сайтовете на асоциация « Български език – език европейски » : www.languebulgare.fr.

Член 7: Категории и награди

Определят се три възрастови категории:

• Първа категория: от 6 до 10 год. ;

• Втора категория : от 11 до 14 год. ;

• Трета категория : от 15 до 18 год.

Ще бъде връчени награди по категории, както и една обща награда на публиката. Наградният фонд се осигурява от « Български език – език европейски » и от партньорите на конкурса.

Член 8: Други разпоредби

Творби не се връщат. Участниците отстъпват всички права и разрешават разпространението им в рамките на настоящия конкурс (медии, статии, албуми и др.), както и за промоция на конкурса през следващите години.

Кандидатите следва да изпратят творбите на следния адрес:

Olimpiya Krasteva

43 allée Antoine de Saint Exupéry

bâtiment 4 escalier 10 app 378

93200 ST DENIS

FRANCE

Рассказать:


Комментарии: