Българският културно-просветен център «Аз Буки Веди» към Конгреса на българите в Украйна отбеляза 21 февруари — Международния ден на родния език

snap2102

Международен ден на родния език, е обявен на Генералната конференция на ЮНЕСКО през ноември 2000 година и се празнува всяка година на 21 февруари, с цел на защита на езиковото и културно разнообразие. Историята познава многобройни примери за това, как с изчезването на езика изчезва и етноса, а с появяването на геостратегически интереси, диалекти се превръщат в национални езици или даже мъртви езици се възраждат. Ако изчезне езикът, изчезва и културата. Без майчин език думи като «Нация» и «Родина» губят смисъла си. Какво е майчин език? Роден език — основен признак на нацията, защото формира националния менталитет, се явява жив свидетел на историята на един народ, храни неговите културни достижения, определяя живота на човека и на обществото. Роден език — това е едновременно и култура и оформяне на мислите. По данните на ЮНЕСКО съществуват 6000 живи езици. Посред тях и нашия български език. В Украина се изброяват 134 национални езика, в Одеската област те са — 133, в Болградски район — българи са повече от 60% от всичкото население. Българският културно- просветен център «Аз Буки Веди» в гр. Одеса, Измаил, Иличовск, Болград към Конгреса на българите в Украйна проведе редица отворени уроци към тази бележита дата.

Рассказать:


Комментарии: