Поздравителен адрес

1385653147

От името на Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“ честито на абитуренти 2014 г. от Измаилски български културно-просветен център «Аз Буки Веди» към Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“, приети за обучение във висши учебни заведения на Република България:

• Валентин Владиславович Серпенинов – специалност «медицина», Медицински университет г. Плевен;

• Ричард Анатолиевич Саказлъ – специалност «международни отношения», Университет за национално и световно стопанство гр. София;

• Максим Георгиевич Калаянов – специалност «телекомуникационни системи», Русенски университет «Ангел Кънчев»;

• Юлия Анатолиевна Дога – специалност «медицина», Медицински университет, г. Варна;

• Татьна Петровна Далакова – специалност «дентална медицина», Медицински университет, г. Варна;

• Денис Виталиевич Тихогло – специалност «софтуерно инженерство», Софийски университет «Св. Климент Охридски»;

• Карина Олеговна Майборода – специалност «туризъм», Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив;

• Виктория Викторовна Макарова – специалност «предучилищна и начална училищна педагогика, Софийски университет «Св. Климент Охридски»;

• Ирина Сергеевна Мухина – специалност «хотелиерство и ресторантьорство», Университет по хранителни технологии», гр. Пловдив;

• Иван Иванович Ганчев – специалност «устройство и управление на земи и имоти»», Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София;

• Михаил Петрович Балабан – специалност «корабоведене», Висше военноморско уичлище «Никола Й. Вапцаров», гр. Варна.

Просветата винаги е била високо ценена. Тя е една от най-големите богатства, които човек никога не губи. Пътят към знанията никога не е бил лесен, но е преодолим, а затова нека никога не спираме, а продължаваме напред. Нека огънят на знанията никога не угасва, давайки надежда и сили в живота ни. Нека не забравяме, че трябва да си помагаме един на друг, защото заедно можем повече! На добър път и успех!!!

С уважение

Президент на Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“

Юрий Иванович Граматик.

Рассказать:


Комментарии: