Поздравителен адрес

1385653147

Уважаеми сънародници!

Честито Ден на Независимостта на всички българи! В резултат на многогодишна борба на нашите национални герои, 22 септември 1908 година става исторически ден на България. Историческият успех е постигнат с общите усилия на българските политици, сред които са и бесарабските българи, като Александър Малинов и генерал Данаил Николаев.

През годините на независимостта, благодарение на усилията на много българи, нашата Прародина успява да положи фундамент на икономическо, културно и духовно развитие. Не веднъж българинът е изпитвал моменти на гордост за постигнати нови върхове в  науката, образованието и спорта. Всички постижения са резултат на упорития труд и вярата в доброто.Стремежът към независимост и самостоятелност трябва да продължава постоянно и да не угасва.

Уважаеми българи, от името на Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна” ви пожелавам да сте живи, здрави и силни. Нека достойните постижения на нашите предци да бъдат подкрепа на  вашите усилия и труд, насочени към развитие на силна и богата държава.

Честит празник! 

С уважение,

Юрий Граматик

Президент на

Всеукраинската обществена организация  

Рассказать:


Комментарии: