Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна» отново реализира образователния си проект- «Квалификация, обучение, лингвистична практика за ученици, студенти, преподователи от Украйна»-2014 г.

X2I-l2HCq6o

«Без теб какво бих бил? Дърво без корен!»

За пореден път през 2014 г. Всеукраинска обществена организация «Конгрес на българите в Украйна» организира за ученици, студенти и преподователи от Украйна, квалификационни курсове , които провеждат: Департамент за езиково обучение към Технически Университет, гр. Габрово и Софийски Университет «Св.Климент Охридски» Департамент за Информация и усъвершенствоване на учители, гр.София. Групите включват курсисти от Кировоградска област, с.Олшанка, с.Добра, с.Станковата, Черноморски Държавен университет им.»Петра Могилы» , гр. Николаев, мкр.Терновка, гр. Николаев, Николаевски национален университет им. «В.А.Сухомлински», гр. Николаев, ученици и преподаватели от български културно-просветен център «Аз Букм Веди», гр. Одеса, Иличовск към Конгреса на българите в Украйна. 

По време на обучението курсистите обучават български език и литература, история на България, география на България, култура, традиции и обичаи на българския народ. Програмата включва теория и практика: опознаване с бележителностите на градовете, посещение на музеи, театри, галерии, паметниците на архитектурата на България. 
Тази учебна практика дава възможност на учасниците на курсовете да обогатят своите знания по роден български език и възможност да стъпнат на земята на прадедите си, да осетят родният български дух, което означава , че кръв вода не става!!!

Рассказать:


Комментарии: