ЛЕКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛНО РАЗВИТИЕ „ЛИЧНОСТНО ИЗРАСТВАНЕ НА СЪВРЕМЕННАТА МЛАДЕЖ“

x_f27cb80e

На 21 март 2012 г. от 19:00 ч. в Актовата зала на «ИМЕКСБАНК» (гр. Одеса, Украйна) ще се проведе поредна лекция по самостоятелно развитие на тема «Личностно израстване на съвременната младеж». За гост-лектор е поканена кандидат на психологическите науки Наталия Контарева, която в момента преподава в катедрата по клиническа психология към Одеския Национален университет «И. И. Мечников». Г-жа Контарева е завършила Софийски университет «Св. Климент Охридски», магистър по психология и логопедия.

Организаторите Българския младежки клуб «Актив» и Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна» вече за пети път провеждат подобни лекции. До момента за гост-лектори бяха канени г-н Иван Ненов — главен редактор на в-к «Одесские известия», заслужил журналист на Украйна, кандидат на политическите науки, доцент, автор на романа «Разпръснати по света»; г-н Анатолий Андреевич Деордиев (литературен псевдоним Ант Адаев) — писател, публицист, автор на 3 известни книги: «Алтари цивилизаций», «Земляне» и «Болгары»; г-н Юрий Иванович Граматик, председател на Управителния съвет на АД «Имэксбанк», зам. председател на Световния български парламент и президент на «Конгреса на българите в Украйна» и г-н Стоян Горчивкин — Генералният консул на Р България в гр Одеса.

Лекциите по самостоятелно развитие се провеждат всеки месец.

Рассказать:


Комментарии: