Последен звънец в «Аз Буки Веди»

-tYf53ajMWE

«Ний живеем във Украйна,
но сме българи в кръвта,
тук се сбрахме не случайно,– 
пазим българско със вас!»

Тези думи със сигурност могат да се определят за мотивиращите работата на създателите, учителите и учениците на «Аз Буки Веди». 

На 31 май в град Одеса учениците на Българския културно-просветен център «Аз Буки Веди», отворен към Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна», честваха празника на Светите братя Кирил и Методий и славянската просвета и култура. 

Президентът на Конгреса на българите в Украйна, Юрий Граматик, честити българите, като подчерта важната роля на всеки един от присъстващите в живота на Българския културно-просветен център. Г-н Граматик преброи държавните и международните конкурси, в които участват учениците, и благодари за победите, които от година на година стават все повече и повече. 

Мероприятието бе обединено с последния звънец на 2013-2014 учебна година. Празненството започна по традиция от държавните химнове на Украйна и България, след което учениците показаха в танц българското знаме, като го развяваха из училищния двор. Най-малките българчета разшифроваха абревиатурата «Аз Буки Веди» с различни четверостишия, като бяха «пременени» с корони от съответни букви. Сценката за Светите равноапостолни братя Кирил и Методий освежи паметта на гостите за живота на създателите на славянската азбука. Звучаха стихотворения-благодарности на хората с великата профессия-учител. Българското хоро, като шевица, с малки настойчиви стъпчици, завъртя ритъма на мисълта към прадавните часове. По традиция, празникът завърши с най-любимата песен за всички, имащи отношение към «Аз Буки Веди», химнът на центъра – «Големите». Последният звънец прозвуча, имаше много цветя, усмивки. До нови срещи, скъпо училище! «Аз Буки Веди» ще чака своите чеда през есента. Приятна ваканция и винаги добре дошли, скъпи българчета!

Рассказать:


Комментарии: