Информационни дни на българското висше образование в Молдова и Украйна (19-22 април 2013 г.)

За втора поредна година Министерството на образованието, младежта и науката и Държавната агенция за българите в чужбина ще организират „Информационни дни на българското висше образование” в Република Молдова и Украйна за набиране на студенти по реда на Постановление на Министерски съвет № 103/1993 година. Инициативата е заложена в план-графика за дейността на Постоянната междуведомствена комисия по въпросите на образователната дейност сред българите в чужбина. Тя има за цел популяризиране на българското висше образование сред младите хора от български произход в тези страни и запознаване с възможностите за обучение в българските висши училища.

Експертите от Министерството на образованието, младежта и науката, Държавната агенция за българите в чужбина и представителите на университетите ще запознаят кандидат-студентите от Молдова и Украйна с българската образователна система. Младежите ще получат информация за сходствата и различията на образователните системи в тези страни с тази на България, както и за нормативните уредби по пребиваване на българи от чужбина – граждани на трети страни, приети за обучение в България. Младите българи ще имат възможността да научат повече за учебния процес, всекидневния живот и бита на студентите в България.

Информационните дни на българското висше образование са предвидени на следните места:

• 19 април (петък) – Кишинев, Молдова
10:00-17:00 – Български теоретичен лицей “Васил Левски”. Адрес: гр. Кишинев, ул. „Студентска”, 3/3

• 20 април (събота) – Тараклия, Молдова
10:00-17:00 –Тараклийски държавен университет «Григорий Цамблак». Адрес: гр. Тараклия, ул. Мира, 4

• 21 април (неделя) – Болград, Украйна
10:00-17:00 – Болградската гимназия „Г.С Раковски”. Адрес: гр. Болград, ул.»28 июня», №1.

• 22 април (понеделник) – Измаил, Украйна
10:00-17:00 – Областен център за национални култури. Адрес: гр. Измаил, ул. Железнякова , 47

Рассказать:


Комментарии: