Съобщение във връзка с подадено заявление №7469/29.05.2012 г.

dcsa

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл. 61, ал. 3

от Административнопроцесуалния кодекс

19.09.2012 г.

Във връзка с подадено заявление № 7469 / 29.05.2012 г. за удостоверяване на български произход:

Компетентният административен орган е издал Заповед № 64 от 19.09.2012 г. относно допустимостта за разглеждане на преписката.

Считано от днес тече 14-дневен срок за обжалване на Заповедта.

Председател: Росен Иванов

Рассказать:


Комментарии: