Срещи на вицепрезидента на Република България Маргарита Попова с българската общност в Кьолн и Франкфурт

76637e10b793918a18ca009dddf10dba

На 15 и 16 март т. г. вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова осъществи срещи с представители на българската общност в Кьолн и Франкфурт, организирани чрез и с участието на дипломатическото ни бюро в Бон. Срещите кореспонират с прилаганата дългосрочна държавна политика за запазване на националната и културната идентичност на българите в чужбина. Тя обуславя засилващото се внимание към нашите сънародници извън пределите на Родината, насочено както към оказването на всестранна подкрепа от страна на институциите, така и по отношение на използването на качествения потенциал на тази част от българската нация.

Срещата в Кьолн се проведе на 15 март в сградата на университета, където понастоящем учат 260 български студенти. Непосредствено преди нея се проведе разговор с проректора на Кьолнския университет проф. д-р Михаел Боллиг и с представители на Академичната служба за чуждестранни студенти. Проф. д-р Боллиг направи преглед на специалностите, застъпени във втория по големина германски университет, и на сътрудничеството му със СУ „Св. Кл. Охридски” и НБУ в София. Той сподели впечатленията си от българските студенти и специално от техния клуб „Будители”. Обърнато бе внимание върху отлива през последните години на млади хора от България, които само допреди няколко години са представлявали втората по численост национална група в Кьолнския университет. Университет е заинтересован също от увеличаването на броя на докторантите от нашата страна, а те към момента са едва 13. По време на разговора бе обсъден и въпросът за статута на специалност „Българистика” в университета. Вицепрезидентът Маргарита Попова изтъкна, че е много важно славистиката и специално българистиката да запазят своето място в университета и да се развият. В момента катедри с изучаване на славянски езици има само в Кьолн и Бохум.

В 19.00 ч. бе открита срещата с българската общност от региона. На нея присъстваха около 70 сънародници, представители на различни сдружения, основани през последните четири десетилетия. Интерес към това събитие за общността – да разкажат за своята дейност и да поставят своите въпроси пред вицепрезидента на Република България, проявиха: Германско-българско сдружение „Иван Вазов” в Есен, председателствано от избраната за „Българка на годината 2010” Калинка Кюпер, Германско-българско дружество „Дунав” в Дюселдорф, оглавено наскоро от Десислава Стефанова, Германско-български клуб в Бон, учреден само преди 3 месеца, начело с Андреас фон Белов, бивш ръководител на бюрото на фондация „Конрад Аденауер” в София, Клуб на българските студенти „Будители” Кьолн/Бон, Сдружение „Родителска инициатива Ян Бибиян” в Мюнстер и Детска школа за извънкласно обучение по български език „Аз Буки Веди” в Кьолн. Сред участниците имаше и изявени личности, ползващи се с висока репутация като утвърдени професионалисти в различни области.

В началото на срещата вицепрезидентът Маргарита Попова поздрави сърдечно присъстващите сънародници, отправяйки посланието, че сред българските общности зад граница не трябва да се създават разделителни линии, а да се търсят общите интереси. Тя връчи почетния медал на Държавната агенция за българите в чужбина „Иван Вазов” на основания преди 15 години в Бон Клуб на българските студенти „Будители”. Това е първото българско академично сдружение, създадено в чужбина след демократичните промени у нас. Заедно с членовете на настоящия Управителен съвет на сдружението, сред младите хора в залата имаше и представители на учредителите — вече завършили висшето си образование и избрали Германия като място за своята реализация, но не прекъснали връзката си с Родината.

Един от акцентите в дискусията бе финансирането на българските училища в чужбина. Броят им постоянно расте и в края на миналата година достигна 200. Само в Германия през последните две години са отворили врати четири нови образователни звена. Създадени са реални предпоставки за стимулирането им като огнища за съхраняване на родния език, традиции и историческо наследство. В тази връзка представителят на Държавната агенция за българите в чужбина, включен в екипа на вицепрезидента за времето на посещението, изтъкна предимствата на стартиралата през 2009 г. Националната програма „Роден език и култура зад граница”. Присъстващите получиха също информация за възможностите и условията за материална подкрепа по силата на Постановление №334 на Министерския съвет от 8 декември 2011 година.

По време на срещата бяха повдигнати въпроси за бъдещия статут на Дипломатическото бюро на Р България в Бон. Консулският окръг обслужва 6 федерални провинции, в които живеят 45 000 българи – представители на различни поколения, изградили 17 сдружения с културен и образователен характер. Някои от тях като Германско-българското дружество в Есен, създадено през 1975 г., са натрупали сериозен опит в приобщаването на българите в областта и в представянето на родната култура чрез концерти, изложби, киновечери, литературни четения. Други са сравнително по-нови, нуждаещи се от подкрепа в своята организационна, просветителска и културна дейност. Участниците в срещата споделиха пред вицепрезидента Маргарита Попова желанието си извършваните промени в статута на дипломатическите ни представителства да се вземат след допитване сред общностите ни в съответните региони. Идеята е промените да отчитат и техните потребности, да не се налага те да предприемат дълги пътувания и дори такива в други държави, след като досега този наш най-голям консулски окръг на територията на Германия се е справял успешно.

На 16 март сутринта вицепрезидентът Маргарита Попова посети Детската школа за извънкласно обучение по български език „Аз Буки Веди” в Кьолн и се срещна с ръководството, начело с Любомир Любомиров. Вече трета година школата се помещава в сграда на „Каритас” срещу 80 евро месечен наем. През тази учебна година в нея се обучават 28 деца на възраст от 5 до 14 години, разпределени в няколко групи, включително предучилищна.

Същият ден след обяд в Музея на иконите бе организирана среща с българската общност от Франкфурт и близки градове в областта. Участие взеха студенти и млади професионалисти от Франкфурт и Манхайм, където има изградени младежки сдружения, сънародници от германско-българските дружества за приятелство със седалища в града домакин и Дармщат, ръководството на сравнително новото Българско училище „Васил Левски” във Франкфурт. Сред присъстващите бе и инж. Ханс Юрген Кьолен от Съвета за германско-българско сътрудничество, чиито връзки с България датират от повече от 40 години.

В началото на дискусията г-жа Маргарита Попова сподели за срещата си с министър-председателя на федерална провинция Рейнланд-Пфалц Курт Бек. В обръщението си към участниците тя подчерта, че всеки, особено един млад човек, има правото на избор къде и как да се реализира, важното е „да се чуваме, да общуваме помежду си и да мислим за България”.

Представителите на различните сдружения имаха възможност да запознаят вицепрезидента на Р България с най-важните направления от своята дейност. Студентите разгледаха някои аспекти, свързани с интеграцията на колегите си първокурсници, а също така и за професионалната си реализация като близка перспектива. В отговор на отправени въпроси, представена бе дейността на Държавната агенция за българите в чужбина, насочена към младите българи-чуждестранни възпитаници и по-специално организирането на форуми, посветени на кариерното развитие в България. Както и по време на срещата, проведена предишния ден в Кьолн, една част от присъстващите повдигнаха въпроса за подкрепата на българските училища в чужбина. Обсъдени бяха възможностите за стимулирането на учебните звена чрез финансиране от България и за изучаването на български език в рамките на германската образователна система. В края на срещата вицепрезидентът Маргарита Попова връчи плакет и грамота на председателката на Германско-българското дружество в Дармщат Надежда Бюзе, номинирана за „Българка на годината 2011”.

Рассказать:


Комментарии: