Работилницата в българския културно-просветен центр «Аз Буки Веди» към Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна»