Здравей, училище любимо!

0-02-04-81ce92f4899d59a746b2cea7b82fc1e4396fcf4d6636eba1a49ecc4917d6fcb2_cfbf67e2

Отново е 15-ти — звънчето школско бие,
Оглася с бодра песен сутринта.
Едно прекрасно лято отива си,
А ние изпращаме го с мъничко тъга.
В градина цветна сякаш
Превърнал се е дворът
На родното училище сега.
И грейнал от усмивки навярно е простора
Окъпан във небесна синева.Септември, за всички нас, е време за срещи, общуване, аромат на нови книги, тетрадки, географски карти, познавателни екскурзии в историята и най-важното, това е времето на първите звънци. Четиринадесети път звучи в стените на българския културно-просветен център «Аз Буки Веди» към Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна» в градовете Одеса, Черноморск, Измаил, Болград, както и в селата Ореховка и Богатое училищният звънец, който призова към знанията децата от български произход да учат български език, литература, история на България, география на България, да се запознават с българската култура, традиции и обичаи. Във вокалните и хореографските колективи, които съществуват във всеки център, децата научават магията на българската музика и народните танци.

С любов към отечеството и родната страна започва се новата 2021/2022 учебна година в българските културно-просветните центрове «Аз Буки Веди» в градовете Одеса, Черноморск, Измаил, Болград, както и в селата Ореховка и Богатое. Първият урок в центровете бе посветен на 200 години от основаването на град Болград (1821), извор на родолюбие в Бесарабия.

Благодарение на активността и таланта на нашите ученици, профессионализма и всеотдайността на учителите, българския културно-просветен център «Аз Буки Веди» е отново с награди от конкурсите на Държавната агенция за българите в чужбина.

По време на тържествата, посветени на  Деня на  знания, бяха наградени победителите в международни конкурси с памятни подаръци и грамоти от Державната агенция за българите в чужбина  РБългария:

 

 • 12-тото издание на детско-юношески конкурс на ДАБЧ по пеене „Любка Рондова – 2021”:

 

 • Маргарита Сафта, 10г. от «Аз Буки Веди» — Болградкъм «Конгрес на българите в Украйна», с.Табаки, Украйна, с песните „Събрали се момите“ и „Засвирилимладимомци“ – трета награда,
 • ТетянаКасапова, 17 г. от   БКПЦ „Аз Буки Веди“ към „Конгрес на българите“ в Украйна, с песните „Кой уши байряка“ и „Момчил през гора вървеше“- трета награда,
 • Карина Терзи, 16 г. от БКПЦ „Аз Буки Веди“ към „Конгрес на българите“ в Украйна, с песните „Дене, мари“ и „Сноши вечер на мегданя“ – Поощрения,
 • вокален ансамбъл „Здравец“ – малки от „Аз Буки Веди“ към ВОО «Конгрес на българите в Украйна», гр. Одеса, Украйна, с песента „Откъснете цветя на България“ – поощрения,
 • Специална награда за най-добре представена патриотична песен с песента  „Не давайте България на другите“ —  вокален ансамбъл «Здравец»  от  БКПЦ „Аз Буки Веди“ в гр. Одеса към „Конгрес на българите в Украйна“, 

 

 • 20 издание на конкурса за риСофийски университет нка „България в моитемечти:

 

 • Иван Читак, 10 г. – БКПЦ „Аз Буки Веди“ към ВОО «Конгрес на българите в Украйна», гр. Одеса, Украйна – първа награда,
 • Вероника Корчмар, 15г. – БКПЦ „Аз Буки Веди“, гр.Болград, Украйна– първа награда,
 • Грамоти за отлична подготовка на учениците от БКПЦ „Аз Буки Веди“ към ВОО «Конгрес на българите в Украйна», гр. Одеса, гр.БолградУкрайна;

 

 • 25-тото юбилейно издание на детско-юношескиялитературен конкурс на ДАБЧ „Стефан Гечев“ – 2021:

 

 • Виктория Желяскова, 10 г., БКПЦ „Аз Буки Веди“ към ВОО « Конгрес на българите в Украйна»,  село Ореховка–първа награда,
 • Виктория Пенчева, 15 г., БКПЦ „Аз Буки Веди“ към ВОО « Конгрес на българите в Украйна»,  с. Ореховка, Украйна — – първа награда,
 • Виктория Волкова, 9 г., БКПЦ „Аз Буки Веди“ към ВОО « Конгрес на българите в Украйна», село Ореховка – втора награда,
 • Аделина Христова, 15 г., БКПЦ „Аз Буки Веди“ към ВОО « Конгрес на българите в Украйна», с. Ореховка, Украйна – втора награда,
 • Виктория Богдева, 10 г. БКПЦ „Аз Буки Веди“, Болград, Украйна — – първа награда,
 • Данаил Кочев, 16 г., БКПЦ „Аз Буки Веди“ към ВОО « Конгрес на българите в Украйна»,  Болград, Украйна – втора награда,
 • ТатянаКасапова, БКПЦ „Аз Буки Веди“ към ВОО « Конгрес на българите в Украйна»,  Болград, Украйна-поощрителна награда
 • Арсений Тропанец, 12 г., БКПЦ „Аз Буки Веди“ към ВОО « Конгрес на българите в Украйна», гр. Одеса, Украйна – втора награда,
 • Никита Донев, 16 г., БКПЦ „Аз Буки Веди“ към ВОО « Конгрес на българите в Украйна», Одеса, Украйна — поощрителна награда
 • Валентин Родолов, 17 г., БКПЦ „Аз Буки Веди“ към ВОО « Конгрес на българите в Украйна»   гр. Измаил.

 

 • Регионален (заочен) етап на Всеукраинския фестивал на децата и младежта « Чисті роси » — 2021 г.: 

 

 • І степен — Вероника Карчмар,
 •  ІІ степен — Валерия Сергеева, Алена Сергеева, Ксения Долгова, Богдана Маринова; 
 • ІІІ степен – Дарина Митева («Палитра» БКПЦ „Аз Буки Веди“ към ВОО «Конгрес на българите в Украйна»   гр.Болград).

С пожелания за успех поздравяваме  възпитаниците на „Аз Буки Веди“ и вече студенти във висшите учебни заведения на Република България: 

 • Милена Острова —  Софийски университет  «Св. Климент Охридски» (комуникационен менеджмънт),
 • Артем Демиров – Икономически университет град Варна (маркетинг),
 • Никита Донев – Медицински университет, град Пловдив (дентална медицина)
 • Вера Генова – Софийски университет «Св. Климент Охридски» (туризъм),
 • Татяна Касапова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (психология),
 • Богдан Малашлъ – Софийски университет «Св. Климент Охридски“.
 • Денис Гержик – Софийски университет «Св. Климент Охридски“, специалност «Математика и информатика»
 • Людмила Гнездилова – Медицински университет, гр. София
 • Максим Генчев – Университет по архитектура, строителство и геодезия,гр. София  (архитектура)
 • Валентин Радолов – Софийски университет «Св. Климент Охридски“ (журналистика),
 • Димитър Будуров – Софийски университет «Св. Климент Охридски“ (информационни технологии),
 • Ана Бочева – Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София  (урбанизъм,)
 • Кристина Маринова – Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София (урбанизъм),
 • Сергей Бербат – Пловдивски университет «Паисий Хилиндарски» (софтуерени технологи и дизайн),
 • Димитър Белокуренко –  Технически университет гр.Габрово, (компютърни системи и технологии),
 • Дария Кутинова – Икономически университет, гр. Варна (туризъм),
 • Оксана Драгнева – Пловдивски университет «Паисий Хилиндарски», (мениджмънт на туристическия бизнес),
 • Дария Аврамидис – Пловдивски  университет «Паисий Хилиндарски» (приложна лингвистика -английски език с корейски език),
 • Диана Власова –  Пловдивски университет «Паисий Хилиндарски» (право),
 • Дария Дъшли – Юго-западен университет «Неофит Рилски», Благоевград  (бизнес мениджмънт и предприемачество),
 • Надежда Узун – Национална художествена академия, гр.София (мода),
 • Влад Узун – Технически университет, гр. Варна (електрообзавеждане на короба), 
 • Николай Карпач — Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София  (строителен менеджмент).

На добър час!  Ние пазим българското!

Рассказать:


Комментарии: