Честит Ден на Независимостта на България

42574cb87653c3afea3101d9b1417d54

Уважаеми сънародници,

Честит Ден на Независимостта на България! Преди повече от един век България се завръща на политическата карта на света като независима държава. Многовековната историческа съдба на страната е преплетена с различни моменти и събития, около които има безброй герои и велики личности, отдали всичко за развитието и просперитета на България.

Независимостта на България е дело на българския народ. Особено важна заслуга в процеса на освобождението, обединението и независимостта на България имат и бесарабските българи. Придобитите знания в Болградската гимназия, последващото им образование в чуждестранни университети и прилагането на този опит при завръщането им в България, спомагат за формирането на политически, обществен и образователен елит. Министър-председателят Александър Малинов, родом от бесарабското село Пандаклий, съставя манифеста за независимостта, под който се подписват княз Фердинанд I и министрите.
Развитието на България днес, като силна и конкурентноспособна държава на международната арена, също зависи и от тези българи, които са получили образование и професионален опит в чужбина. Урокът от миналото трябва да бъде приложен и днес. България има нужда от формиране на нов елит в страната, който да бъде способен да предлага адекватна реакция на динамичните промени и постоянните предизвикателства.

Скъпи българи, независимостта не е само формален документ, подписан на хартия и признат от света. Независимостта е постоянна борба за отстояване на националните интереси в глобализиращия се свят. Нека нашите дела бъдат насочени към развитие на силна и богата държава. Честит празник!

С уважение,
Колективът на
Всеукраинската обществена организация
„Конгрес на българите в Украйна

Рассказать:


Комментарии: