Диалог в Парламента

IMG_7696

На 25 юли 2018 година проведена среща на представителите на Всеукраинската общаствена организация «Конгрес на българите в Украйна» с Председателя на парламентарната Комисия по политиките за българите в чужбина на Народното Събрание на Република България Андон Дончев и Ръководителя на проекта «Електронен учебник по български език за деца на българи, живеещи в чужбина» Койно Койнов в сградата на Народното Събрание на Република България (гр. София).  

По време на срещата страните обсъдиха въпросите за актуалността за съхраняването на българското етнокултурно пространство в Украйна, съхраняването на националното самосъзнание на българите, живеещи зад граница, достижения в просветителската дейност на организацията и популяризиране на българския език и културно-историческото наследство в Украйна.

В рамките на срещата бе представен електронен учебник по български език за деца на българи, живеещи в чужбина от Ръководителя на проекта Койно Койнов. Материалът в учебника е съобразен с изискванията на Министерството на образованието и науката на Република България за начална образователна степен, а също и за ниво А1 и А2 на Общоевропейска референтна рамка на езиците. Получената информация за учебника предизвика заинтересованост от преподавателите на БКПЦ «Аз Буки Веди» и доктора на книгознанието, преподавател в общообразователно училище гр.София Татьяна Караиванова.

Рассказать:


Комментарии: