Юрий Граматик: Будител е този, който всеотдайно работи за по-добро общество

UG

Честит Ден на народните будители!

На 1 ноември отдаваме почит пред паметта и делата, на всички онези, които във времената на духовно падение, всеобща раздяла и социално безсилие са поемали отговорност да пробудят обществото ни. Този ден обединява делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух. Свети Иван Рилски, Григорий Цамблак, Владислав Граматик, Паисий Хилендарски, Георги Стойков Раковски, Васил Левски и много други личности от българската история полагат огромни усилия, за да заложат онова зърно за възраждане, да създадат атмосфера за борба и отстояване на националните интереси, да събудят у младите стремеж към образование и книжовност .

Връщайки се обратно към нашето минало, трябва да отбележим, че идеите на отделните личности са били тласък за обединение, са преминали в действия, а историята ги е записала като важни крачки и значими събития на нацията.

Днес историята се пише от нас. Само чрез осъзнаването, че националния дух трябва да се поддържа всеки ден, ние ще сме силна нация и здрав народ. Будител е този, който всеотдайно работи върху каузата за по-добро общество и духовно развитие. Думите на общонационалния министър Стоян Омарчевски са актуални и днес, а той казва: „…първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество“.

Сигурен съм, че имаме сила и възможност да бъдем обединени в името на просветата и свободата! Нека нашите дела бъдат онова зърно, което в близко бъдеще да даде богата реколта. Бъдете здрави, силни и успешни!

С уважение,
Юрий Граматик

Президент на
Всеукраинската обществена организация
„Конгрес на българите в Украйна“

Рассказать:


Комментарии: