Конкурс по изобразително изкуство за деца и юноши от българските общности по света “България в моите мечти”

5636616-color-pencils-and-paints-with-brushes-on-t-200x200

«България в моите мечти» — конкурс по изобразително изкуство за деца и юноши от българските общности по света
03. 01. 2011 — 15. 04. 2011г.
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
Конкурс по изобразително изкуство за деца и юноши от
българскитe общности по света
“България в моите мечти”
Единадесето издание

Млади приятели,

През 2011 г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе за единадесети път Международния конкурс по изобразително изкуство „България в моите мечти”. По регламент, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности по света на възраст от 6 до 18 навършени години.

Всеки участник трябва да изпрати не повече от две рисунки с размери до 35/50 см., като може да се използва всякаква техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж. Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите.

На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо

следните данни:

  • лично и фамилно име на автора, точен адрес
  • учебен клас и навършени години
  • учебно заведение
  • телефон на родителите /задължително /, на българското училище, както и e-mail за контакт

Крайният срок за получаване на рисунките е 15 април 2011 г.

Изпращайте творбите на следния адрес:

Държавна агенция за българите в чужбина

bul. Dondukov 2А,

Sofia 1000, Bulgaria

/за конкурса за детска рисунка/

Класирането ще се извърши в три възрастови групи:

първа група: от 6 до 10 г.;

втора група: от 11 до 14 г.;

трета група: от 15 до 18 г.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени през втората половина на м. май 2011 г. на сайта на ДАБЧ. Както всяка година, отличените рисунки ще бъдат представени на специално организирана изложба в края на м. юли. Допълнително ще бъдат съобщени точната дата и мястото на проявата.

За допълнителна информация: тел.: ++359 2 935 06 62; факс: ++359 2 935 06 51

e-mail: k.dimitrova@aba.government.bg

Коянка Димитрова, координатор на конкурса

Пожелаваме ви успех! Очакваме с нетърпение и радост отново вашите рисунки!

Рассказать:


Комментарии: