Завръщане към корените

1314268064-693

Учениците на българския културно-просветен център «Аз Буки Веди» към Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна» са щастливи деца. Центърът работи не само в името на образованието, но и културното обогатяване на учениците. Българските деца си повишават националното самосъзнание в центъра. Освен основните учебни занятия, допълнителните хореографски, вокални и художествени кръжоци, българчетата имат възможността и да посещават българските забележителности в град Одеса и Одеска област.

Един чудесен слънчев априлски ден децата от Иличовск и Одеса се упътиха към юг на Одеската област. Първото българско село, което радушно ги прие бе голямото българско село Заря. Звуците на гайда и тъпан, българска народна песен и пъстри народни носии – в лицето на зарянските млади талантливи българчета бе първото чудесно впечатление от селото. Учениците посетиха етнографския музей на село Заря, където имаха  възможност да научат историята на преселването на зарянците, на свои очи да видят материалите, изготвяни от прадядовците ни, да пипнат всичко и да се окажат в онова не лесно време, почти два века назад. След музея, учениците бяха поканении в настоящата къща-музей в Заря, там не само вдъхнаха български въздух, но и чуха народни живи песни и до сега.

Следващата спирка бе град Арциз, един чудесен обяд и малка ексурзия до паметника на Христо Ботев в града. Учениците рецитираха стиховете на великия поет и с удоволствие правеха снимки. А слъцето им грееше, сякаш им се усмихваше и благославяше пътя.

В село Задунаевка работил самият Христо Ботев. Къщата, в която е живял революционерът се е запазила до днес. Учениците бяха поканени в Задунаевския музей «Христо Ботев», филиалът на Одеския литературен музей. Прекрасна сграда, съвременно обустроен, удобен и грижовно подреден. Децата още веднъж се запознаха с живота и дейността на Христо Ботев. Научиха и подробности от живота на поета, за които не знаят дори българите в Прародината. Украйна има с какво да се гордее, тук е стъпвал крака на Ботев, тук са се раждали неговите стихове-песни, идеи за освобождението, от тук той е черпил енергията, за да повдигне чета в България.

Изморени от пътища, но удовлетворени от пътуването, децата от «Аз Буки Веди» се завърнаха в Одеса и Иличовск с нови сили,вдъхновени за нови подвизи, подкрепени от толкова положителни примери. Именно тези срещи обединяват децата ни, градовете.

Рассказать:


Комментарии: