ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ. ЛЕКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛНО РАЗВИТИЕ: „СОЦИОКУЛТУРНО И ГЕОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА ТЕРОРИЗМА“

lekcia

ОДЕСА, УКРАЙНА. На 10 април 2013 г. в Актовата зала на „ИМЕКСБАНК“ ще се проведе поредната Лекция по самостоятелно развитие на тема: „Социокултурно и географско развитие на тероризма“. За гост-лектор е поканен полковник от резерва, кандидат на политическите науки, доцент Александър Николаев, който преподава в Одеския държавен университет на вътрешните работи. Образователният проект за публични лекции се организира от Българския младежки клуб „Актив“ с подкрепата на Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“.

Юрий Граматик, Президент на Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“:

„Моралната подкрепа на младежта играе ключова роля в изграждането на личности и професионалисти. Нашата цел е да покажем че и ние, българите, можем, и имаме принос за развитието на украинската държава. Нормално е за млад човек да поражда в съзнанието си съмения по повод собствените си възможности и способности. Това може много често да се види сред новите студенти. Откъснати от обичайната българска среда, те се вливат в едно многонационално и мултикултурно общество. За съжаление, трябва да констатирам, че през последните месеци зачестиха провокациите, носещи ксенофобски характер. От името на нашата организация миналата седмица ние излязохме с декларация, призовавайки правоохранителните органи на Украйна да приемат необходими мерки за пресичане на подобни явления. Опитите да се политизират междунационалните отношения и определянето на „титулна нация“ могат да доведат до необратими негативни последствия, насочени против гражданското съгласие и мир в Украйна“.

Вече втора поредна година българските младежи в Одеса имат възможност да се срещнат с видни българи, изявили се в различни области на дейност. До момента за гост-лектори бяха канени г-н Иван Ненов – главен редактор на в-к „Одесские известия“, заслужил журналист на Украйна, кандидат на политическите науки, доцент, автор на романа «Разпръснати по света»; г-н Анатолий Деордиев (литературен псевдоним Ант Адаев) — писател, публицист, автор на 3 известни книги: «Алтари цивилизаций», «Земляне» и «Болгары»; г-н Юрий Граматик, председател на Управителния съвет на АД „Имэксбанк“, зам. председател на Световния български парламент и президент на «Конгреса на българите в Украйна»; г-н Стоян Горчивкин, Генералният консул на Р България в гр Одеса и др. Лекциите по самостоятелно развитие се провеждат всеки месец.

Рассказать:


Комментарии: