Monthly Archives: Ноябрь 2016

dsc_tumb_1701

Събор на АЗ БУКИ ВЕДИ – 2016!

Направете, дечица, за всички Събор,
      рецитирайте Вазов и Ботев помнете.
       И изпейте най-старата песен във хор,
      и красиво и древно хоро завъртете.