Monthly Archives: Август 2016

3457

„Софтуерно инженерство“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив!

Уважаеми дами и господа,

Още един шанс за кандидатстване по програма „Софтуерно инженерство“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив!