Monthly Archives: Ноябрь 2011

c3bc7858a3353d8285861919468f7fc2-200x200

БЕСАРАБСКА ЛИГА КВН. КУБОК НА КОНГРЕСА НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА

На 23 ноември 2011 г. в столицата на хумора в Украйна — гр. Одеса, в актовата зала на ОНУ им. И. И. Мечникова, Французский бульв. (Пролетарский бульв.) 24/26 стартира вторият сезон на сериите от игрите на Бесарабската лига КВН (Клуб на Веселите и Находчивите — състезание, в което отборите състоят предимно от студенти, се състезават по остроумие чрез отговори на въпроси, импровизации, предварително подготвени сценки и други).

snap1811-200x200

Проектът с лекции за самостоятелно развитие продължава

Курсът на лекции за самостоятелно развитие за младежта, в рамките на новия проект от БМК «Актив», продължава да разширява кръгозора на младите българи и техните приятели. Така, на 9 ноември, по същия адрес — проспект Гагарин, 12а, се състоя втората лекция от курса, темата на която беше «Българите и тяхното място в световната история».

dcsa

«Мирамар ФИЛМ» -игрален филм «LOVE.NET» сред българските общности зад граница

Държавният културен институт и дирекция «Информация и коммуникация» на МВР на РБългария съвместно с продуцентската компания «Мирамар — филм» стартира с кампания за популяризиране на български игрален филм «Love.net» сред българските общности зад граница.

y_d8ebbd02-200x200

Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна» – отбеляза Деня на бесарабските българи.

Традиционно всяка година Всеукраинскатат обществена организация «Конгрес на българите в Украйна» отбелязва 29 октомври — Денят на бесарабските българи, отдавайки дължима признателност на нашите прадеди за запознаване на родната култура и език и популяризирайки българщината сред младите българчета в Украйна.