Monthly Archives: Ноябрь 2010

img_1291126215-200x200

Конгресът на българите в Украйна отбеляза Деня на бесарабските българи

200 години преди мнозина българи са напуснали родните си огнища и се преселели в тогавашна Южна Русия, а по — точно в Бесарабия, където са основали градове и села, запазейки заедно с това своето най — ценно — езика, традициите, културата, вероизповеданието. Хиляди бесарабски българи отбелязват 29 октомври като Ден на бесарабските българи.

12-200x200

1 ноември — Ден на народните будители

Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и на националното ни самочувствие, отстоявано година след година през вековете на робство, насилия и народни страдания -дело на стотици и хиляди знайни и незнайни българи — книжовници, наставници и просветители, вдъхнали в мрака на чуждото потисничество вяра в собствените сили на народа по пътя към историческото възстановяване на българската държавност.