Monthly Archives: Сентябрь 2010

img_1284019653-200x200

Новата 2010 — 2011 учебна година в българските културно — просветни центрове «Аз Буки Веди».

Ден на знанието, това е ден когато всичките учители, преподаватели, се прекланят пред духовното огнище — училището, което винаги е било и ще бъде един неизчерпаем източник на познанията, сила и авторитет. Разпаляйки огъня на знанието, то е успяло да превърне всеки един от нас в образован гражданин на света, както и да помогне на народа ни да оцелее независимо от историческите катаклизми, които е преживял.