Monthly Archives: Сентябрь 2008

img_1226486539-300x222

22 СЕПТЕМВРИ — 100 ГОДИНИ ОТ ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕТО НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

По силата на решенията на Берлинския договор, след освобождението през 1878 г. България остава във васална зависимост от Турция. Развиващата се млада българска буржоазия все по-често мислела за отхвърлянето на васалната зависимост. Провъзгласяването на независимостта означавало нарушаване на решенията на Берлинския конгрес и криело опасност за българската държава…